ॠण गरेर न ब्याज भयो न साँवा भैदियो
अनि बन्धकीको घर खेत लीलाम भैदियो।

धन कमाउँछु भनि दुबइ गएको मेरो भाई।
न जिउँदै फर्कि आयो न दाम भैदियो

मेरो पहिलो प्यार छुट्न के पाएको थियो
दुनियाँ लाई कुरा काट्ने काम भैदियो

उस्को हजारौ गल्तिहरु माफ गर्दै अघि बढेँ
मेरो एउटै गल्तिमा गाली तथानाम  भैदियो

म निभेर उज्यालो दिन चाहन्थे सबैलाई
अन्धकारमा रम्ने भिडहरु तमाम भैदियो

मगर्नी रमजिताको