सिता खड्का

यात्रा न हो जिन्दगी हिड्दा हिड्दै ठेस लाग्न सक्छ !
मीठो खानामा नि कहिले कहिले केश लाग्न सक्छ !
पिपल पाते हुन्छ मन कैले के र कैले के सोच्दछ !
यौटै मान्छे कैले खराव कैले त्यही बेस लाग्न सक्छ ।

मैले पनि जिन्दगीमा प्यार गर्ने सोचेको थें !
हजारौं फूलबारीबाट यौटा फूल
रोजेको थें !
हुरी चल्यो असिना पर्यो गर्नु नगर्नु गर्यो !
त्यही फूल चुडिलग्यो जसलाई मैले खोजेको थें !