काठमाडौं ।विद्यार्थीलाई ज्ञानको ज्योति बाँढ्ने शिक्षकले महिनामा कति तलव बुझ्छन्  धेरैको जिज्ञासा हुन्छ नेपाल सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अनुसार शिक्षकको तलब यसप्रकार छ ।

कुन तहका शिक्षकको तलव कति ?

माध्यमिक प्रथम : ४०,१५० देखि ४७,३७७ रुपैयाँ सम्ममाध्यमिक द्वितीय : ३४,२२० देखि ४०,३७९ रुपैंयाँ सम्ममाध्यमिक तृतीय : ३०,५०० देखि ३५,९९० रुपैयाँ सम्मनिमावि प्रथम : ३२,१०० देखि ३७,८७८ रुपैयाँ सम्मनिमावि द्वितीय : ३०,५०० देखि ३५,९९० रुपैयाँ सम्मनिम्न माध्यमिक तह तृतीय : २३,५०० देखि २८,२०० रुपैयाँ सम्मप्रावि प्रथम : ३०,५०० देखि ३५,९९० रुपैयाँ सम्मप्रावि द्वितीय : २३,५०० देखि २८,२०० रुपैंयाँ सम्मप्राथमिक तह तृतीय : २२,१७० देखि २६,६०४ रुपैयाँ सम्म