काठमाडौं ।राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले तलबभन्दा २२० प्रतिशत बढी भत्ता बुझ्ने गरेको पाइएको छ।