भोजपुरको चखेवा भन्ज्यांगबाट देखिएको “टेम्के डाँडा” जहाँ पर्यटनको ब्यापक सम्भावना छ।